V souvislosti s plánovaným dnešním projednáváním vládního dokumentu o plnění úkolů Národního akčního plánu čisté mobility vydana Hospodářská komora ČR tiskovou zprávu. Konstatuje v ní dosavadní neefektivní postup vlády a požaduje zpracování koncepčního dokumentu. Ten by měl v návaznosti na státní energetickou koncepci stanovit krátkodobé a dlouhodobé priority a hledat nejefektivnější cesty snižování emisí v dopravě.

20180724_TZ HK ČR_Postup vlády ve věci čisté mobility budí u podnikatelské veřejnosti rozpaky. Hospodářská komora předkládá odborná doporučení