Co to je LPG?

Zkapalněný ropný plyn neboli LPG (Liquified Petroleum Gas) je směs uhlovodíkových plynů, která se stejně jako benzín a nafta získává z ropy. Současně se získává též ze zemního plynu jako jeho kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby. Zatímco zemní plyn označovaný jako CNG neboli stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) je tvořen převážně metanem, LPG obsahuje směs propanu a butanu. LPG prodávané na českém trhu pochází zhruba ze 40 % z těžby zemního plynu a ze 60 % z rafinérského zpracování ropy.

LPG se využívá jako palivo v domácnosti (vaření, vytápění) i palivo pro vozidla se zážehovým motorem. Je distribuován v tlakových lahvích různých velikostí. Pro potřeby rodinného domu nebo firmy lze využít podzemní či nadzemní zásobník na LPG, který je vhodný zvláště v lokalitách, kde není možnost připojení k distribuční síti zemního plynu. LPG pro automobily je v Česku k dostání na asi 950 čerpacích stanicích.

 

Automobily na LPG jezdí za polovic a šetří naše ovzduší

LPG je mezi alternativními palivy na prvním místě v EU i v Česku. V Evropě jezdí na autoplyn 8 milionů osobních vozidel, tedy 3 % z celkového počtu vozů na evropských silnicích. V Česku je to asi 170 tisíc vozidel.

Náklady na koupi nového vozidla s pohonem na autoplyn, kterých je na evropském trhu k dostání více než 60 modelů, nebo na přestavbu stávajícího benzínového vozidla se řidiči rychle vrátí. Snadno a bezpečně lze přestavět na LPG většinu benzínových vozidel na trhu, dnes již i těch s motorem s přímým vstřikováním paliva. Přestavba je přitom relativně levná, její cena se pohybuje mezi 15 000 Kč a 40 000 Kč. Díky příznivé ceně autoplynu se investice do přestavby motoristům vrátí i během jediného roku. Jeden litr LPG je totiž v Evropě v průměru o 57 % levnější než benzín a o 53 % levnější než nafta. V ČR je tento rozdíl obdobný.

S každým ujetým kilometrem vypustí LPG automobil o 29 gramů CO2 méně než benzínový motor. Při ročním nájezdu 30 000 km to dělá 72,5 kilogramů uhlíku za rok. Výrobci přitom již zahájili dodávky bioLPG. Toto obnovitelné palivo dokáže snížit emise CO2 až o 90 % ve srovnání se stávajícím LPG.

LPG se ve stále větší míře využívá v kombinaci s elektromotorem pro pohon hybridních vozidel. Toto spojení využívá nejlepší kombinaci spalovacího motoru s elektromotorem.

LPG disponuje prověřenou technologií, potřebnou infrastrukturou i fungujícím trhem. V Česku je pro běžná vozidla k dispozici necelých 3000 veřejných čerpacích stanic. LPG lze natankovat na 950 místech. Pro srovnání plnicích stanic CNG je přibližně jen 200.

Čerpací stanice LPG

Čerpací stanice LPG Flaga Čerpací stanice LPG Hunsgas Čerpací stanice LPG Kralupol Čerpací stanice LPG Profer Čerpací stanice LPG Tomegas Čerpací stanice LPG Primagas

Montáže a přestavby LPG

AUTOGAS - CENTRUM Strakonice: Montáže a přestavby alternativního pohonu LPG

Komplexní škála produktů a služeb k instalaci a provozování LPG stanic

Produkty a služby k instalaci a provozování LPG stanic Výstavba a servis čerpacích stanic LPG, aditivace LPG, zásobování auto cisternami

 

Zásobníky na LPG pro domácnosti i firmy

LPG lze stejně jako zemní plyn využít pro vytápění, přípravu teplé vody a vaření. Propan-butanový zásobník (LPG bulk) představuje velké a bezpečné úložiště plynu pro rodinné domy nebo firmy. Význam LPG zásobníků je tak především v místech, kde není možnost připojení k distribuční síti zemního plynu.

Díky tomuto řešení je tak možné využít kotlíkové dotace na nový plynový kotel kdekoliv.

Přehled dodavatelů zásobníků na propan-butan a v nich loženého plynu

Zásobníky LPG Flaga Zásobníky LPG Hunsgas Zásobníky LPG Kralupol Zásobníky LPG Profer Zásobníky LPG Tomegas Zásobníky LPG Primagas

 

PB láhve a jejich široké využití

Láhve, ve kterých se dodává LPG, jsou díky nezávislosti na rozvodných sítích využitelné prakticky kdekoliv. Své uplatnění nacházejí na chatách či chalupách, při grilování nebo v karavanech. Propan-butanové láhve jsou při správné údržbě a manipulaci naprosto bezpečné. Přesto se doporučuje odebírat PB láhve od prověřených distributorů. Některé plnírny láhví totiž pod vidinou nižších nákladů zanedbávají jejich povinnou údržbu.

Česká asociace LPG proto zavedla značku Bezpečné láhve, která garantuje jednotný standard kvality a bezpečnosti plynových láhví. Toto označení zaručuje, že láhev je správně naplněná, obsahuje požadované množství plynu, má platnou revizi a lze ji bez obav používat.

Prověření dodavatelé propan-butanových láhví

Propan-butanové láhve LPG Flaga Propan-butanové láhve LPG Hunsgas Propan-butanové láhve LPG Kralupol Propan-butanové láhve LPG Profer Propan-butanové láhve LPG Tomegas Propan-butanové láhve LPG Primagas

Revize a servis plynových láhví

Propan Butan Servis - revize a servis plynových láhví