Plyn - LPG, propan

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je podpora používání propan-butanu jako bezpečného a čistého energetického zdroje v domácnostech. Projekt upozorňuje spotřebitele na výhody propan-butanu, poučuje je o správném nakládání s tlakovými lahvemi, vysvětluje, jak si sami mohou při nákupu lahve s plynem ověřit, zda-li kupují „bezpečnou“ lahev.

Autoři projektu dávají spotřebitelům nahlédnout za brány plníren plynových lahví a ukázují, jakým způsobem je zajištěno, že se k zákazníkovi dostane bezpečná, správně a kvalitním plynem naplněná lahev.

Více informací je k dispozici na stránkách projektu www.bezpecnelahve.cz

Termín realizace

Termín realizace

projekt byl spuštěn v létě 2018

Kontakty

Kontakty

www.bezpecnelahve.cz

lahve@calpg.cz

Zapojení se do projektu

Zapojení se do projektu

Projekt je otevřen všem distributorům lahví s propan-butanem.

Máte-li zájem, kontaktujte nás na lahve@calpg.cz, kde vám sdělíme podrobnosti a podmínky připojení se k projektu.