Technická norma ČSN EN 16942, která byla publikována loni v květnu, zavedla povinné doznačení motorových paliv novými symboly. Tato povinnost se týká i čerpacích stanic LPG.

Každá čerpací stanice LPG musí být jak na stojanu, tak na plnící pistoli označena kosočtvercem s písmeny LPG uvnitř.

Základní informace o systému značení lze nalézt v této brožurce: Značení paliv – informace pro prodejce pohonných hmot.

Značením se také zabývá informační stránka fuelfora

Členové ČALPG mohou v kanceláři získat jednoduchý manuál (co, jak velké a kam nalepit) a tiskové podklady štítků všech dnes prodávaných motorových paliv.

Čerpací stanice musí být doznačeny do 30.září 2018!