Vytápění čistým propanem (LPG) je tradičně optimálním řešením pro neplynofikované lokality nebo odlehlé oblasti. Jak si ale všímá portál iDnes.cz, v souvislosti e energetickou krizí, poptávka po LPG roste. Přechod ze zemního plynu na propan nevyžaduje instalaci nového kotle a cena LPG loni nevykazovala takový růst a výkyvy jako ostatní zdroje energie.

I když stejně jako u jiných zdrojů energie došlo k určitému zdražení LPG, stále jde o cenově velmi stabilní palivo. Současná geopolitická situace totiž nemá na dodávky propanu zásadní vliv.

Levnější než cenový strop zemního plynu

Odborníci evidují u kapalného propanu během loňského roku průměrnou cenu 2,6 koruny za kilowatthodinu, a to včetně DPH, dopravy i distribučních poplatků. Aktuálně nastavený strop u zemního plynu přitom činí 3,025 koruny za kilowatthodinu s DPH. Strop se však týká čistě jen ceny komodity, k níž je třeba připočíst ještě poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.

Jak velký LPG zásobník?

Optimální ke starším rodinným domům jsou většinou zásobníky na 4 850 litrů, respektive 2,1 tuny propanu, což odpovídá ročním energetickým nárokům na vytápění a ohřev vody běžné domácnosti.

Mnohá obydlí však již dnes disponují lepší tepelnou izolací, popřípadě do ní pod tlakem energetické krize domácnosti investovaly, a lidé si také často přitápějí krbem nebo krbovými kamny. Stejně jako je tomu u zemního plynu, také ve spotřebě topného LPG jsou evidovány úspory. Stále více využívají i menší zásobníky na 2 700 litrů neboli 1,2 tuny propanu, které samozřejmě mohou posloužit i rekreačním objektům s horší dostupností.

Na kolik vyjde vytápění LPG?

Konkrétní investice je značně individuální záležitost. U rodinného domu s vytápěnou plochou mezi jedním a dvěma sty metry čtverečními a s instalací plynového zásobníku o objemu do pěti metrů krychlových se při započtení všech dílčích prací a materiálu pohybuje podle odborníků celková investice přibližně mezi 115 a 180 tisíci korunami.

Zásadní položkou je samozřejmě plynový kotel. Existují ale i případy, kdy lidé přecházejí na propan ze zemního plynu, a v takovém případě lze využít stávající kotel. Pak se počáteční investice pohybuje mezi 60 a 100 tisíci korunami.