Od září 2022 nebude možné provozovat staré kotle na tuhá paliva, které splňují podmínky pouze první a druhé emisní třídy. V Praze ale obecní vyhláška zakáže už letos v říjnu uhelná paliva. Nový zdroj tepla ve formě kotle na plyn je možné využít i tam, kde nejsou vybudovány plynové rozvody. Stále lze žádat o Kotlíkové dotace.

Výměna starých kotlů za dva roky, v Praze už letos na podzim

Zákon o ochraně ovzduší zakáže od září 2022 provoz starých kotlů, které nesplňují žádnou nebo jen první či druhou emisní třídu. V praxi jde o kotle vyrobené do roku 2000, mnoho kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy však bylo vyrobeno i po tomto datu. Zákon navíc obcím umožňuje tuto lhůtu pomocí vyhlášek zkrátit. V Praze tak končí legální provoz kotlů na uhlí už letos 1. října.

Stále je možné žádat o kotlíkové dotace

S výměnou starých kotlů pomáhají také Kotlíkové dotace. „Celkově počítáme, že se za všechny tři vlny kotlíkových dotací podaří vyměnit více než 100 000 kotlů,“ uvedl Ondřej Charvát z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí. Dotace na výměnu starých kotlů pokračují i letos. Kraje žádosti o Kotlíkové dotace stále přijímají, i když jsou alokované prostředky vyčerpány, což platí mimo jiné i pro Prahu, kde se kotle spalující jen uhlí budou muset vyměnit již letos.

„V současnosti jsou vzhledem k počtu podaných žádostí alokované finanční prostředky vyčerpány, nicméně se změnou systému příjmu žádostí v rámci Kotlíkových dotací III, kdy mohli podat žádost i ti žadatelé, kteří obměnu provedenou nemají, může nastat situace, že ne všichni obměnu z rozličných důvodů zrealizují. Nevyužité finanční prostředky by pak mohli využít další žadatelé v pořadí,“ upozornil Tadeáš Provazník, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy. „Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR mají navíc připravenou koncepci, jak navýšit finanční prostředky tak, aby mohl být kladně vyřízen co možná největší počet žádostí,“ dodal Tadeáš Provazník.

Plyn je ve městech velmi vhodnou náhradou uhlí

Vhodnou náhradou starého tepelného zdroje spalujícího uhlí je plynový kondenzační kotel, který vyniká čistým a úsporným provozem. Moderní kondenzační kotle pracují s účinností až 108 procent, nevyžadují přikládání paliva a neznečišťují své okolí spalinami. Plynové topení navíc nemusí být závislé na distribučních rozvodech plynu, které nejsou k dispozici všude. A nejde přitom jen o nějaké odlehlé venkovské oblasti. Například v Praze, ale i v dalších českých městech je překvapivě nemálo lokalit, v nichž plynové rozvody nejsou. V takovém případě je možné využívat LPG, resp. propan ze zásobníku. Celkové náklady na jednu kWh energie se mohou u propanu pohybovat okolo 2 korun, což není o mnoho více ve srovnání se zemním plynem.

S výměnou kotle neotálejte

Domácnosti, které budou chtít vyměnit starý kotel za nový, budou nejspíš muset počítat s delšími dodacími lhůtami. Je to dáno nejen současnými opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru, ale také s obecným nedostatkem pracovních sil v oboru topenářství. S blížícím se termínem zákazu provozu starých kotlů na tuhá paliva a koncem topné sezóny lze proto očekávat, že vytíženost montážních firem dále poroste.

Zdroj: EnviWeb.cz