Je to definitivní. Včera podepsal prezident Zeman zákon, který zavádí kromě elektronických dálničních známek také výhodnější poplatky za dálnice u vybraných paliv. Tato selektivní podpora vybraných pohonů odporuje principu technologické neutrality. Pokud má jít o podporu snižování emisí, nelze preferovat pouze jednu technologii na úkor ostatních.

Nový zákon rozšíří okruh vozidel osvobozených od poplatku za dálnice. Kromě vozidel například záchranářů nebo zdravotně postižených tak nově nebudou muset platit dálniční poplatek ani vozidla používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, popřípadě tato paliva v kombinaci s jiným palivem, když jejich emise CO2 nepřesáhnou 50 g/km.

Dalším novým zvýhodněním je výrazně nižší poplatek u vozidel poháněných stlačeným zemním plynem (CNG) nebo biometanem. Jde o slevu 500 korun na roční dálniční známku, která stojí 1500 Kč. Podle Unie nezávislých petrolejářů Ministerstvo dopravy samo uznává, že CNG má srovnatelný emisní dopad jako LPG. Na výhodnější poplatek ale dosáhnou jen řidiči CNG, ale už nikoliv majitelé jiných vozů s nižší emisní stopou či s jinými alternativními technologiemi, například s LPG.

Nový zákon nezohledňuje princip technologické neutrality, protože upřednostňuje jedno konkrétní palivo. Pokud má jít o podporu snižování emisí, nelze preferovat pouze jednu technologii na úkor ostatních.