TPG 200 00 „Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG)“ je prvním TPG, které bylo po mnoha letech užívání zrevidováno, zmodernizováno.

Vydavatelem a správcem tohoto TPG je Česká asociace LPG, TPG je registrováno Hospodářskou komorou ČR.

Stejně jako všechna ostatní platná TPG z oboru LPG,  i tento předpis je volně ke stažení na stránkách ČALPG v sekci TPG