Kancelář ČALPG informuje, že byly zahájeny práce na revizích prvních dvou TPG.

Jde o TPG 200 00 „Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG)“ (poslední verze z ledna 1998)

a TPG 304 01 „Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla“ (poslední verze z listopadu 2002).

Předpokládáme, že revidované verze vejdou v platnost v průběhu příštího roku.