Za první pololetí letošního roku bylo v Česku dle údajů Svazu dovozců automobilů registrováno 1 853 nových vozů na LPG. To je sice mírně nižší číslo než ve stejném období loňského roku (1985), stále však téměř dvojnásobné množství ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021 a výrazně vyšší než za celé předešlé roky. Rok 2022 byl přitom z tohoto pohledu rekordní.

Na základě dat Ministerstva dopravy odborníci odhadují, že za prvních 6 měsíců 2023 bylo na LPG přestavěno asi 2200 automobilů. V první půli loňského roku činí odhad asi 3300 vozidel. Přestaveb na LPG tak meziročně ubylo, což je dáno vysokou poptávkou po LPG v loňském roce, kdy byl benzín extrémně drahý.

„LPG letos sice ztratilo pozici nejvíce nakupovaného alternativního pohonu v Česku, plug-in hybridy i cistě elektrické vozy jej v tomto roce zatím překonávají. Při započtení realizovaných přestaveb si však LPG první příčku nadále drží. Ze souboje alternativních pohonů u osobních vozu už ale odpadl zemní plyn, resp. CNG, jehož prodeje v posledních letech trvale klesají,“ uvedl Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG.

Celkově tak na českých silnicích letos přibylo více než 4000 LPG automobilů, zatímco v pololetí loňského roku to bylo asi 5 300 vozů. Pro srovnání, první půli roku 2021 bylo evidováno celkem asi 2 900 „nových“ LPG vozidel.