S ohledem na energetickou krizi letos výrazně roste poptávka po LPG, a to jak u domácností, tak u firem. S průměrnou cenou 2,7 koruny/kWh vč. DPH se stává propan (LPG) ekonomicky zajímavou alternativou zemnímu plynu, která navíc není závislá na Rusku.

Jak uvádí portál E15.cz, v návaznosti na prudké zdražování zemního plynu i elektřiny výrazně rostou i ceny tuhých paliv. Dopadům energetické krize vyvolané okupací Ukrajiny se však celkem vymyká LPG, které je cenově stabilní a v kontextu cenového šílenství u ostatních paliv zdražuje minimálně.

Čtěte také: Po elektřině a plynu výrazně zdražují i tuhá paliva. Cena LPG je stabilní

Nezávislost na Rusku

LPG je současnou geopolitickou situací dotčeno minimálně, protože jeho dodávky nejsou primárně závislé na Rusku. Například společnost Hunsgas deklaruje, že veškerý jí dodávaný propan je importován pouze ze zemí Evropské unie. Primagas již dříve informoval, že v souvislosti s válkou na Ukrajině bezprostředně ukončil veškeré obchodní aktivity s Ruskem a žádné další neplánuje.

Přijatelná a stabilní cena

Cena jedné kilowatthodiny energie v případě čistého propanu dodávaného do zásobníku se v současnosti pohybuje okolo 2,2 koruny bez DPH, resp. 2,7 koruny včetně DPH, a to včetně dopravy plynu a dalších poplatků. Přitom aktuálně nastavený strop u ceny zemního plynu (3 Kč/kWh) se týká čistě jen ceny komodity, k níž je třeba připočíst ještě poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.

Význam LPG, které bylo donedávna „jen“ vhodnou alternativou zemního plynu v neplynofikovaných lokalitách, tak díky přijatelné a stabilní ceně výrazně roste.

Přechod na propan – kotel měnit nemusíte

V případě nahrazení zemního plynu propanem lze pokračovat ve využití stávajících plynových spotřebičů, jako je kondenzační kotel, průtokový ohřívač vody nebo sporák. Většinou je však nutné spotřebiče přetryskovat, protože propan je výhřevnější.

Zásadní je však instalace propanového zásobníku. „Dle účelu využití, tj. od např. rekreačních objektů až po velké podniky jsou k mání zásobníky nejčastěji s kapacitou od 1000 do 100 000 litrů LPG. Pro většinu rodinných domů doporučujeme kapacitu 2700 nebo 4850 litrů. Taková zásoba kapalného plynu vystačí běžné domácnosti na jeden až dva roky, přičemž nemusí řešit tarify nebo změny cen na trhu během roku a nikdo jí nemůže přerušit dodávku plynu,“ vysvětluje Petr Sedlák, obchodní a technický ředitel Východočeských plynárenských strojíren (VPS).

Vlastní zásobník nebo pronájem?

Pořízení propanového zásobníku do vlastnictví má výhodu v tom, že zákazník může poptat propan u více dodavatelů a z cenových nabídek si vybrat tu nejlepší. Jde ale o nezanedbatelnou investici. Alternativou je pronájem zásobníku od dodavatele plynu. To většinou vychází na jednotky korun denně. Výhodou zásobníku, který zůstává v majetku dodavatele propanu, je, že zákazníkovi odpadá odpovědnost i náklady za veškerý servis a revize.

Více informací naleznete na portálu E15.cz: Propanové vytápění poptávají tisíce domácností.