Hrozba odstřižení dodávek zemního plynu z Ruska nutí domácnosti a zejména firmy hledat alternativní zdroj energie. Podniky, jejichž výrobní proces je na plynu závislý, aktuálně dle serveru ScienceWeek.cz často volí záložní řešení ve formě zásobníků se zkapalněným ropným plynem (LPG). LPG či propan není závislý na distribučních sítích ani na Rusku.

Firmy již LPG v hojné míře využívají, výhodou je nezávislost na distribučních sítích. Kromě větších plynových zásobníků doplňovaných autocisternou, se distribuuje rovněž v klasických plynových láhvích. Typicky se LPG uplatňuje u betonárek, obaloven asfaltu, sušiček obilí, skláren i potravinářských provozů, jako jsou například pivovary, cukrovary nebo pražírny kávy. Používá se například do plynových topidel všech druhů, při pracích na střechách či na silnicích, využívají ho stánky s občerstvením nebo bistra.

Plyn ze zásobníku jako záložní zdroj

V souvislosti s obavami o možné výpadky dodávek zemního plynu ale dodavatelé zaznamenávají také enormní růst poptávek v souvislosti s realizací záložních zdrojů u průmyslových podniků, které mají obavu o stabilitu dodávek zemního plynu. První instalace propanových zásobníků v podnicích, kde je plyn nezbytnou součástí výrobního procesu, již byly realizovány.

Náklady na propanový záložní zdroj

Zákazníci si zásobníky od dodavatelů LPG většinou pronajímají za cenu, která je prakticky symbolická. A protože zůstává zásobník v majetku dodavatele, ten zajišťuje veškerou údržbu a revize. Vyšší využití zásobníků coby záložních zdrojů, které tak reálně „leží ladem“, protože nejsou průběžně doplňovány, je ale pro dodavatele neúnosné.

S ohledem na současný trend tak dodavatelé mění obchodní model. Pro zákazníky s pravidelným odběrem plynu se nic nemění. U zákazníků, kde plní propan funkci záložního zdroje, jsou dodavatelé nuceni se o náklady na jeho správu podělit ve větší míře. Dle typu zásobníku, lokality a výhledu případných pravidelných odběrů začíná tento náklad už na několika tisících korun ročně. Za záložní zdroj, který je okamžitě k dispozici a lze jej v případě krize kdykoliv využít, je to ale pro firmu naprosto přijatelná cena.

Více informací na webu ScienceWeek.cz: Záložní zdroj při výpadku plynu: zásobník na kapalný propan