Čistý propan je optimálním řešením zejména pro lokality bez plynové přípojky, kterých je v Česku dle posledního sčítání lidu stále dost. I tak ale v loňském turbulentním roce mohlo toto palivo pro mnohé být ekonomicky příznivější alternativou zemního plynu. Plyn do zásobníku stál dle portálu Kurzy.cz průměrně 2,6 Kč/kWh.

Podle některých dodavatelů LPG loni vzrostl počet nových zákazníků, kteří začali využívat propan ze zásobníku, meziročně téměř o čtvrtinu. Je to dáno zejména velkým zájmem ze strany firem, které hledaly alternativu zemnímu plynu.

Stabilní cena LPG

V segmentu domácností pak ve více než 20 % nových realizací lidé přecházeli na propan z elektřiny oproti asi 5 procentům v roce předešlém. I tak ale stále dominují zákazníci, kteří si zvolili propanové vytápění po odstávce starého kotle na uhlí či na dřevo, kterých bylo v roce 2022 téměř polovina.

Zatímco ceny zemního plynu, elektřiny a následně i tuhých paliv zažívaly extrémní růst a výkyvy, LPG je v tomto kontextu mimořádně stabilní. Například cena elektřiny na spotovém trhu byla v loni prosinci i na pětinásobku ve srovnání s lednem.

Cena LPG je výrazně nižší než cenový strop zemního plynu

V případě propanu dodávaného autocisternou do zásobníku se cena v roce 2022 zvedla méně než o třetinu a v průměru činila 2,6 Kč/kWh, a to včetně DPH, dopravy i distribučních poplatků. Aktuálně nastavený strop u zemního plynu přitom činí 3,025 Kč/KWh s DPH. Týká se však čistě jen ceny komodity, k níž je třeba připočíst ještě poplatky za distribuci plynu a poplatek operátorovi trhu.

Lokality bez plynové přípojky nejsou výjimkou

Primární význam LPG je zajištění energie pro neplynofikované oblasti. Zejména u starších a energeticky náročnějších domů je propan díky své výhřevnosti dobrou náhradou za tuhá paliva a domácnosti tak odpadá starost o jejich přípravu či skladování.

Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Česku je nejvíce domácností bez plynové přípojky v Jihočeském kraji. Ze všech obydlených bytů s informací o zavedení plynu jich mělo zavedený plyn méně než polovina (46,4 %). Podobná situace je i v kraji Středočeském, Libereckém nebo Královéhradeckém, kde je přípojka zemního plynu dostupná jen pro 56 až 57 % domácností.

Přitom i tam, kde se lze k rozvodům zemního plynu připojit, může dávat ekonomický smysl LPG. Vybudování zcela nové plynové přípojky totiž někdy může být komplikované a vyjít dráž než instalace plynového zásobníku.

Více informací zde: Jak si vede propan v plynové krizi? Díky cenové stabilitě loni zájem o LPG opět rostl