Podle hrubého odhadu Ministerstva životního prostředí je v současné době v provozu ještě 150 tisíc kotlů na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Od září 2024 již nebude možné je provozovat.

Oblíbenou alternativou tuhých paliv byl v poslední době zejména zemní plyn. A navzdory energetické krizi ještě po mnoho let bude nezastupitelným zdrojem energie. Lidé se však více ohlížejí také po dalších alternativách. Např. dle portálu Finance.cz výrazně roste zájem o tepelná čerpadla. Podle Komory obnovitelných zdrojů energie stoupl loni počet jejich instalací meziročně až na dvojnásobek a prudký růst poptávky bude pokračovat i letos.

Tepelné čerpadlo je však určené do zateplených objektů s minimálním tepelnou ztrátou. U starších energeticky náročnějších domů zůstává optimální volbou vytápění plynem, ať už zemním nebo LPG (čistým propanem).

Přednosti plynových kotlů

Jak dále uvádí portál Finance.cz, moderní plynové kondenzační kotle jsou nadále dobrou a ekonomickou volbou z hlediska pořizovacích, ale i provozních nákladů. Využívají i teplo spalin, díky čemuž pracují s účinností až 108 %, jsou o 20 až 30 % úspornější oproti atmosférickým kotlům.

Plynové vytápění i bez přípojky

Díky LPG lze navíc přednosti plynového vytápění využít i v neplynofikovaných oblastech. I když má Česko relativně hustou distribuční síť zemního plynu, např. ve středních či jižních Čechách jsou okresy, kde nemá možnost zřídit si plynovou přípojku kolem 80 % obcí.

V poslední době upřednostnily mnohé domácnosti kapalný propan před drahou elektřinou. Investovat do instalace propanového zásobníku ale může dávat větší ekonomický smysl i tam, kde rozvody zemního plynu jsou. Vybudovat zcela novou přípojku zemního plynu může být v některých případech neúměrně drahé.

Obnovitelné plyny: bioLPG, rDME…

Plynové kotle tedy mohou fungovat na zemní plyn i na propan, fungovat ale budou i na obnovitelné plyny – např. bioLPG nebo rDME (obnovitelný dimethylether) –, kterými bude fosilní LPG postupně nahrazováno. V některých evropských zemích, kam bylo bioLPG uvedeno na trh už v roce 2018, se roční spotřeba pohybuje řádově již v desetitisících tun.

V tomto roce se předpokládá evropská produkce bioLPG o objemu asi 200 tisíc tun, což by teoreticky pokrylo celkovou spotřebu LPG v Česku. I čeští dodavatelé LPG již počítají s tím, že ve střednědobém horizontu nahradí část LPG dodávaného do zásobníků obnovitelnými alternativami.

Automobily již v Česku na bioLPG jezdí: Spotřeba bioLPG loni vzrostla o třetinu. Perspektivu má i příměs rDME, co je to za látku?