Skokový nárůst cen zemního plynu i obavy o možnou nedostupnost této komodity donutil mnohé firmy hledat alternativní zdroje energie. Zemní plyn lze v mnoha případech nahradit zkapalněným ropným plynem (LPG), který je cenově stabilnější a jeho dodávky nejsou primárně závislé na Rusku.

Na vytápění LPG, resp. čistým propanem loni přešla řada domácností. Na rozdíl od dřívějška šlo ve zvýšené míře o přechod ze zemního plynu, byť stále nejvíce volí propan domácnosti, které dosud topily uhlím. Rozdíl je totiž pouze v nutnosti instalace plynového zásobníku. Stávající plynový kotel a spotřebiče lze využívat dál, a to s jednoduchou úpravou – přetryskováním – pro spalování jiného typu plynu.

Běžná firma může nahradit zemní plyn kapalným propanem

Jiná situace je u firem, jejichž výrobní proces je na plynu závislý. Je totiž zřejmé, že velké podniky s největším odběrem plynu musí v případě LPG narazit na kapacitní limity zásobníků i logistiky dodavatelů. Nicméně u běžné firmy s roční spotřebou až 7 000 MWh energie většinou není problém zemní plyn kapalným propanem zcela nahradit.

Typické aplikace čistého propanu

LPG ze zásobníku se typicky uplatňuje ve stavebnictví (např. betonárky, obalovny asfaltu), v zemědělství (sušičky obilí, vytápění při chovu drůbeže apod.) nebo v potravinářství (např. pivovary, palírny, cukrovary nebo pražírny kávy). Za zmínku dále stojí lakovny, sklárny, ale i segment HORECA (topení, TUV i vaření v restauracích a hotelech) či vytápění jakýchkoliv provozoven nebo institucí (školy, úřady, domovy důchodců atd.).

Příklady firem, které přešly na LPG

Přechodem na LPG mnohé firmy kompenzují dopady plynové krize. Příkladem je českobudějovický Motor Jikov Group. Firma spotřebovává největší množství zemního plynu provozem tavící pece na hliník. „Z důvodu skokového zdražení i možného omezení dodávek plynu jsme zvolili jako alternativu propan, tedy LPG. Přejít ze zemního plynu na LPG technicky až tak náročné není. Samozřejmě to stojí poměrně značné peníze, ale předpokládáme, že peníze se nám vrátí v rozdílu ceny propanu a zemního plynu,“ uvedl na podzim ředitel divize Tlaková slévárna společnosti Motor Jikov Group Petr Šíma.

Vzhledem k nejistotě dodávek hledal loni alternativu k zemnímu plynu také dodavatel zdravotnických prostředků a hygienických potřeb Hartmann-Rico. Všechny tři výrobní závody této firmy by měly mít od Nového roku svou vlastní LPG stanici. „LPG bude jediným energetickým zdrojem tepla i našich výrobních procesů,“ uvedl v listopadu Pavel Fuchs, člen představenstva Hartmann-Rico. „Prakticky ihned po začátku války na Ukrajině padlo rozhodnutí snížit naši závislost na dodávkách ruského plynu instalací LPG technologií. Nyní nejenom že jsme redukovali riziko přerušení dodávek, ale můžeme profitovat z momentálně nižších cen LPG,“ doplnil na konci roku pro časopis Moravské hospodářství Marek Třeška, výkonný ředitel Hartmann-Rico.

Největší český výrobce krmiv, společnost Vafo Group, v prosinci informovala v reakci na ceny energií o chystaném projektu přestavby technologie plynové sušárny ve svém největším závodě v Číčelicích u Strakonic. Ta by mohla alternativně fungovat na LPG. „Kvůli situaci s energiemi se naše firma rozhodla přejít na LPG. Stát nám úplně nepomáhá. Budeme dál moci využívat i plyn, když se vymění trysky hořáků,“ pospal vedoucí výroby Jakub Havel.

Extrémní ceny energií zasáhly rovněž firmu Continental Automotive v Brandýse nad Labem, která vyvíjí a vyrábí zejména displeje pro chytré osobní vozy. V letošním roce chce firma zprovoznit fotovoltaickou elektrárnu. „Snažíme se dosáhnout i větší nezávislosti na zemním plynu, kterého taky spotřebováváme hodně. Tři z našich čtyř závodů se snažíme konvertovat do technologie LPG,“ uvedl v prosinci pro Hospodářské noviny Tomáš Vondrák, ředitel Continental Automotive Czech Republic v Brandýse nad Labem.