Plynové topení je možné využít i v oblastech, kde není možné zřídit plynovou přípojku. Moderní LPG zásobníky na propan umožňují topit a ohřívat vodu za cenu něco málo pod 2 Kč/kWh včetně DPH. Díky moderním kondenzačním kotlům, které nabízejí až 108% účinnost, je plyn velmi úspornou alternativou.

Při zahrnutí všech nákladů vychází topení plynem ze zásobníku ve srovnání s elektřinou o více než 20 % levněji. Pokud zvážíme všechny náklady, vychází nám plynové topení levněji také ve srovnání s tepelným čerpadlem.

Jako levná a při využití moderní technologie i ekologická varianta vytápění rodinného domu se jeví kotel na tuhá paliva – na dřevo nebo dřevní pelety. S touto technologií vytápění se ale pojí nutná manipulace s palivem a jeho větší nároky na skladovací prostor. Již od září 2022 ale bude zakázán provoz starých kotlů na tuhá paliva první a druhé emisní třídy s hrozbou poměrně tučných pokut až do výše 50 000 Kč.

Více informací k porovnání jednotlivých technologií vytápění přináší web Nazeleno.cz: Plynové topení vychází překvapivě levně i bez přípojky.

Tabulka: Roční náklady na vytápění rodinného domu (podlahová plocha 150 m2, tepelná ztráta 5–10 kW, ohřev TUV 50 l/os.×den, čtyřčlenná domácnost)

TechnologieRoční modelové náklady na vytápění a teplou vodu včetně investice do zdroje tepla (při zohlednění jeho průměrné životnosti), otopné soustavy a její údržby
Dřevní pelety28 675 Kč
Zemní plyn z distribuční sítě29 726 Kč
Propan ze zásobníku31 526 Kč
Elektrické přímotopy / podlahové topení39 883 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda41 483 Kč

Zdroj: Nazeleno.cz