Jako nevýhoda vozů na LPG i CNG se někdy zmiňuje zákaz parkování v (podzemních) garážích či parkovacích domech. Auta na plyn měly ještě před pár lety do garáží skutečně vjezd zakázán. V současnosti tomu tak již není, ovšem za předpokladu, že je v garážích instalováno odvětrávání a čidla úniku plynu. Nový parkovací dům, který počítá s parkováním také vozů na LPG, se nedávno otevřel v Brně na ulici Polní. Na Černém Mostě v Praze se aktuálně buduje největší samostatně stojící parkoviště v metropoli, které nabídne 94 míst pro vozy s LPG/CNG.

Vyhláška č. 341, která se zabývá provozem vozidel na pozemních komunikacích, dříve zapovídala vozidlům na LPG a CNG všechny garážové objekty, u nichž nebyl vjezd výslovně povolen. Její aktualizovaná verze platná od 1. 1. 2015 už toto omezení neobsahuje.

TIP: Mezi alternativními pohony stále vede LPG

Složitá legislativa ohledně parkování vozidel na autoplyn

Vjezd do garáží je tedy LPG vozům povolen, pokud to značka přímo nezakazuje, což ale předpokládá předepsaná čidla úniku plynu a nouzové odvětrávání (vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb). Jejich instalace však stále závisí hlavně na developerovi a projektech nových obchodních center a dalších parkovacích budov.

Technická norma ČSN 73 6058 sice říká, že nové projekty garážových stání nad 27 míst musí mít alespoň 10 % míst navrženo tak, aby umožňovala stání vozidel na plynná paliva. Na tuto normu ale není odkázáno ve zmíněné vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. A to bohužel znamená, že norma samotná není závazná.

Parkovací domy pro LPG automobily se staví

I tak ale mnohé nové projekty s parkováním vozů na autoplyn počítají. Příkladem může být nedávno dokončený parkovací dům River Park v Brně. Pro řidiče je připraveno ve 4 nadzemních podlažích 110 parkovacích míst, přičemž na nejvyšším podlaží je umožněno parkování vozidel s pohonem LPG i CNG.

Více informací: Brno: Zahájení provozu nového parkovacího domu RIVER PARK

V Praze na Černém Mostě byla zase nedávno dokončena hrubá stavba nového parkovacího domu, který nahradí původní parkoviště, jež mělo kapacitu 294 míst. Z celkového množství nových 880 míst bude 94 vyčleněno pro vozy na LPG/CNG a dalších 8 bude disponovat nabíjecími stanicemi pro elektromobily.

Více informací: Hrubá stavba už stojí. Tak bude vypadat největší pražské parkoviště