Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhodnocoval v předchozích zimních sezónách efektivitu Kotlíkových dotací. Jak uvádí server Financni-web.cz, na základě měření ČHMÚ bylo zjištěno, že v souvislosti s modernizací vytápění ubývá v ovzduší rakovinotvorných látek i škodlivých prachových částic. Zásluhu na tom má i přechod na vytápění plynem, které je možné i tam, kde není dostupná distribuční soustava zemního plynu. Řešením je čistý propan dodávaný do zásobníku umístěného poblíž rodinného domu.

Lokální znečištění vs. skleníkové plyny

Ve srovnání s tuhými palivy má plyn mnohem čistší emise. Kromě dopadu na kvalitu místního ovzduší ale mají plynná paliva – ať už zemní plyn nebo LPG, resp. čistý propan – i globální potenciál v omezení produkce skleníkových plynů. V současnosti sice jde o fosilní palivo, které se podílí na produkci CO2. LPG i zemní plyn však lze získávat také z obnovitelných zdrojů. Například bioLPG má až o 80 % nižší uhlíkovou stopu.

Místní vytápění představuje stále největší problém kvality ovzduší

I když jsou lokální topeniště v provozu jen zhruba pět měsíců v roce, představují stále největší problém kvality ovzduší v tuzemsku. Projektové měření ČHMÚ, které v předchozích zimních sezónách proběhlo v 8 vybraných lokalitách v Česku, prokázalo pozitivní dopad výměny starých kotlů. Jde především o pokles koncentrací prachových částic PM10 a rakovinotvorného benzo[a]pyrenu (BaP).

Potvrzeno: Výměna starých kotlů zlepšuje kvalitu ovzduší

„Z analýzy výsledků vyplývá, že v projektových lokalitách dochází ke snižování obsahu BaP v suspendovaných částicích PM10,“ potvrdil Václav Novák, vedoucí oddělení Informační systém kvality ovzduší ČHMÚ. „Přitom během poslední měřicí kampaně 2020/2021 panovaly ve srovnání s předchozími sezónami nejhorší rozptylové podmínky a průměrná teplota byla druhá nejnižší. I tak ale bylo dosaženo nejnižších a druhých nejnižších hodnot poměrů BaP/PM10, což lze považovat za ukazatel poklesu měrných emisí BaP z vytápění domácností v daných lokalitách,“ dodal Václav Novák.

Více informací přinesl Financni-web.cz: Potvrzeno: Výměna starých kotlů zlepšuje kvalitu ovzduší.