Alternativou zemního plynu může být kapalný propan (LPG) dodávaný do zásobníku. LPG je cenově stabilnější, protože není primárně závislé na Rusku. Enormní zájem o záložní řešení ve formě propanového zásobníku způsobil, že na trhu zásobníky dochází. Možnosti zajistit si do zimy záložní zdroj plynu jsou tak značně omezené.

Více informací na severu Dopravní noviny: S nejistou budoucností zemního plynu enormně vzrostl zájem o LPG

V loňském roce přitom i v souvislosti s tlakem na výměnu starých kotlů zájem o propanové vytápění výrazně rostl. Data Celní správy dokládají, že spotřeba topného LPG se loni meziročně navýšila o nebývalých 14 %. Mimořádný zájem o propan dodávaný do zásobníku pokračoval také letos v prvním pololetí. Důvodem je snaha zejména firemních zákazníků zajistit si záložní řešení pro případ výpadku dodávek ruského zemního plynu.

LPG je nezávislé na Rusku

LPG je totiž současnou geopolitickou situací dotčeno jen velmi málo. Velká část tuzemské poptávky je uspokojena LPG získaným při rafinaci ropy v rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ta je napojena na ropovod Ingolstadt (IKL), který přivádí ropu z ropovodu TAL, jímž proudí tato komodita z italského přístavu Terst. Evropské terminály nicméně umožňují importovat do Česka LPG prakticky odkudkoliv a někteří dodavatelé již deklarují, že LPG z Ruska neodebírají.

Propan jako alternativa zemního plynu

Nahradit zemní plyn propanem je snadné. Rozdíl je pouze v nutnosti instalace plynového zásobníku. Stávající plynový kotel a spotřebiče lze využívat dál, a to s jednoduchou úpravou – přetryskováním – pro spalování jiného typu plynu.

TIP: Lidé přecházejí na LPG nejčastěji po odstávce kotle na uhlí

Záložní zdroj

U běžné firmy s roční spotřebou až 7 000 MWh energie lze také nahradit zemní plyn kapalným propanem. Pokud by ale šlo čistě o záložní řešení, nemusí už být pro letošní zimu realizovatelné. Enormní zájem klade velké nároky na kapacitu dodavatelů a např. samotné plynové zásobníky už často nejsou k dostání.