Plynové topení patří mezi energeticky neúčinnější a cenové výhodné technologie vytápění. Například cena 1 kWh ze zemního plynu se pohybuje okolo 1,50 Kč a moderní kondenzační kotle dokáží pracovat s účinností až 108 %. Plynové topení je navíc i velmi vhodnou a ekologickou náhradou starých kotlů na tuhá paliva, jejichž provoz bude po roce 2022 zakázán. Díky zásobníkům na LPG mohou výhody plynového topení využívat i obyvatelé lokalit, v nichž není možné připojení k plynové distribuční síti.

Obrovská popularita nedávných Kotlíkových dotací, v nichž bylo možné získat státní podporu na modernizaci topení v rodinném domě, je dokladem zájmu lidí o modernizaci topení a moderní plynové kotle.

Vytápění plynem se přitom nemusí omezovat jen na lokality s dostupnou plynovou distribuční sítí. Obyvatelé domů, u nichž je připojení k plynovým rozvodům komplikované nebo nemožné, mohou využívat moderní plynové zásobníky. Ty umožňují dlouhodobě zásobovat plynem – v tomto případě propanem – jak rodinné domy, tak i větší objekty, jako jsou hotely, penziony nebo firemní provozovny. Zásobník je nezávislý na rozvodných sítích a netýkají se ho možné poruchy či odstávky. To se může hodit třeba i v odlehlejších nebo horských lokalitách.

Tématu plynových zásobníků se nedávno věnoval server Novinky.cz: Topit plynem v místě bez plynové přípojky? Jde to, víme jak.

V článku naleznete např. schéma uložení LPG zásobníku, jeho možné kapacity nebo co obnáší jeho instalace.