V meziresortním připomínkovém řízení se nachází dokument „Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel“. O co jde?

  • nařízení vlády se vztahuje na orgány veřejné správy
  • ukládá, aby každá zakázka, kterou se pořizuje 4 a více vozidel, byla koncipována tak, že každé čtvrté kupované vozidlo bude vozidlo s alternativním pohonem
  • alternativním pohonem se v této vyhlášce rozumí nejen CNG nebo elektromobil (jak byly „alternativní pohony“ vykládány uplynulé dva roky), ale také plug-in hybrid, hybrid, vůz na biopalivo (naoř. E85, B100) a také LPG

LPG se tak po dvou letech vrací mezi akceptovaná alternativní paliva.

Jeho „návrat“ je doprovázen různými nově publikovanými studiemi, většinou ze zdrojů financovaných Evropskou unií, ze kterých vyplývá, že jeho přínos ke snižování emisí škodlivých látek je srovnatelný s CNG. Emise skleníkových plynů jsou při využití LPG (a na rozdíl od CNG) skutečně nižší, než ty, které generuje diesel. LPG navíc nepotřebuje žádné dotace na rozvoj sítě, jeho infrastruktura je plně rozvinutá (přes 900 plnících stanic v ČR), Nepotřebuje ani žádnou výjimku na sníženou spotřební daň, ta je sice nižší, než daň z benzínu nebo nafty, ale přesahuje Evropskou unií stanovené minimum. Významnou výhodou LPG je i možnost za relativně nízké náklady dovybavit tímto pohonem i starší vozy.

Věříme, že aktuálně projednávané nařízení vlády je jen prvním krokem k návratu LPG jako paliva alternativního, ale široce přijímaného.