V tomto týdnu vydala Evropská asociace LPG (Liquid Gas Europe), která reprezentuje národní LPG asociace, distributory a výrobce zařízení z celé Evropy, svou vizi týkající významu LPG, resp. autoplynu v budoucnu. Dokument s názvem Vision for Autogas zahrnuje výsledky nedávné studie společnosti TM Leuven, která hodnotí společenské a environmentální dopady zvýšení podílu LPG na trhu paliv pro dopravu do roku 2050.

  • TIP: Česká verze vize Evropské asociace LPG je ke stažení zde: Vize pro LPG.

I když se účinnost paliv zvyšuje, emise z dopravních prostředků stále představují zhruba čtvrtinu všech evropských emisí skleníkových plynů. Doprava je tak hlavní příčinou znečištění ovzduší ve městech. Poptávka po mobilitě navíc neustále roste. Řešení tohoto problému přitom nabízejí alternativy s nízkými emisemi, které využívají již existující infrastrukturu.

LPG je jedničkou mezi alternativními palivy

Autoplyn zaujímá mezi alternativními palivy dominantní pozici. Konkrétně v EU to představuje 8 milionů vozidel s pohonem na LPG a 31 000 čerpacích stanic LPG. Jde o čisté, bezpečné, pohodlné a dostupné palivo, které produkuje malé množství CO2 a mnohem méně škodlivých emisí oxidů dusíku (NOx).

Levné palivo, rychlá návratnost investice do přestavby

V mnoha zemích je LPG podstatně levnější než benzín nebo nafta. Navíc přestavba stávajících vozidel na LPG je pro spotřebitele cenově dostupná a díky příznivé ceně autoplynu se tato investice může vrátit i během jediného roku. Jde tak o nákladově velmi efektivní řešení, jak urychlit snižování emisí v silniční dopravě, a to v rámci již dnes existujícího vozového parku.

LPG jako doplněk elektromobility

Rozvoj elektromobility může v budoucnu výrazně přispět ke snížení emisí. K omezování uhlíkové stopy a znečištění z dopravy je však nezbytné již dnes využívat všechny dostupné příležitosti. Studie společnosti TM Leuven jasně ukazuje, že kumulativní snížení emisí podle scénáře předpokládaného růstu do roku 2050 by znamenalo environmentální a společenské benefity odpovídající 18,7 miliardám eur.

Na závěr je třeba zdůraznit, že přínosy LPG nevznikají na úkor elektromobility. LPG totiž elektromobilitu ve skutečnosti doplňuje. „LPG může podpořit strategie snižování znečištění ovzduší v krátkodobém až střednědobém horizontu, dokud nedojde k nárůstu prodeje vozidel s nulovými emisemi,“ uvedl Samuel Maubanc, generální ředitel Liquid Gas Europe. „LPG průmysl také investuje do Bio LPG a jeho komercializace. Jde totiž o obnovitelné palivo s ještě větším potenciálem snižování emisí. Cílem podpory Bio LPG je být do roku 2050 uhlíkově neutrální,” dodal.