Podle odborných studií přispívá větší využívání zemního plynu a LPG ve formě propan-butanu i samotného propanu ke znatelně lepší kvalitě ovzduší ve městech a obcích. Plynná paliva jsou však stále fosilní, a proto nejsou uhlíkově neutrální. Ve srovnání třeba s tuhými palivy však stále produkují daleko méně škodlivých látek. Do budoucna se ale počítá s nástupem bioLPG, které je vyrobené z obnovitelných zdrojů, a proto i výrazně uhlíkově příznivější.

V Česku lidé nejvíce zatěžují životní prostředí vytápěním, provozem klimatizací a obecně chodem svých domácností. Podle serveru Bydlet.cz to vyplývá ze studie, kterou nedávno provedli vědci z Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Je to dáno hlavně častým využíváním fosilních paliv a mnohdy i zastaralou technologií vytápění s vysokými emisemi. „Elektrická i tepelná energie se ve velké míře získává z fosilních zdrojů. Zejména získávání energie z uhlí je vůči prostředí velmi bezohledné, neboť se jeho spalováním do prostředí uvolňuje množství škodlivých látek,“ upřesňuje docent Vladimír Kočí, jeden z autorů studie a zároveň děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.

Celkově se kvalita vzduchu v České republice zlepšuje

Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu už několik let klesá počet vyhlášených smogových situací a letos v zimě nebyla vyhlášena žádná. Může za to hlavně větší využívání ekologičtějších paliv v domácnostech. Počet smogových situací klesá soustavně od roku 2017 z tehdejších 39 až na aktuální nulu. Je zajímavé, že tento trend kopíruje dopad takzvaných Kotlíkových dotací na podporu výměny starých neekologických kotlů. Jejich první vlna byla vyhlášena v roce 2015 a právě v posledních třech letech se začíná pozitivně projevovat jejich přínos.

Topení plynem není nutně vázané na přípojku zemního plynu

Ani v místech, kde není plyn vůbec zaveden nebo je připojení k plynové distribuční síti komplikované, se není nutné této ekologické a komfortní technologie vytápění vzdávat. Lze totiž využít moderních zásobníků na propan (LPG). Ten sice plynové topení ve srovnání s domem připojeným k plynové distribuční síti mírně zdražuje, ale ve srovnání s elektrickými přímotopy, a dokonce i tepelnými čerpadly jde stále o levnější způsob vytápění i ohřevu teplé vody. Náklady na propan jsou závislé na více faktorech než zemní plyn a doporučuje se nakupovat zásoby plynu v létě, kdy jsou ceny LPG stejně jako u tuhých paliv nejnižší.

BioLPG: Budoucnost je v ještě větší ekologizaci

Zemní plyn i LPG sice můžeme považovat za ekologické zdroje energie, stále však jde o fosilní paliva, která přispívají k produkci CO2, a nejspíš tedy i k oteplování zemského klimatu. Za LPG by se ale v blízké budoucnosti mohla objevit uhlíkově více neutrální náhrada, takzvané bioLPG vyrobené z obnovitelných zdrojů. „Chemicky je úplně identické s běžným LPG a obě tyto složky se dají libovolně mísit a zaměňovat. BioLPG je už běžně v prodeji na evropských trzích a očekává se, že jeho produkce v následujících letech poroste,“ popisuje novou technologii Jiří Karlík, odborník pro oblast LPG a generální ředitel společnosti Primagas.

Zdroj: Bydlet.cz