Kontroly pohonných hmot Českou obchodní inspekcí (ČOI) v prvním pololetí roku 2022 dopadly nejlépe v historii. U všech paliv se zlepšila průměrná kvalita, nejvíce to bylo u LPG.

Kvalita pohonných hmot v Česku se v prvním pololetí letošního roku zlepšila na dosud nejlepší úroveň od začátku sledování ČOI. Při porovnání výsledků kontrol jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2022 s jakostí za 1. pololetí roku 2021 lze konstatovat zlepšení. Jedná se dokonce o nejlepší výsledek v historii kontrol. Jako nevyhovující bylo vyhodnoceno půl procenta odebraných vzorků, zatímco loni v prvním pololetí 1,2 %.

U LPG neprošel pouze jeden vzorek

Od začátku roku do konce června odebrala ČOI celkem 1308 vzorků benzinu, motorové nafty, zkapalněného ropného plynu (LPG) a stlačeného zemního plynu (CNG). U motorové nafty, kde ČOI zkoumala přes 600 vzorků (téměř polovinu ze všech prověřovaných pohonných hmot), nastalo nepatrné zlepšení jakosti, když se podíl nevyhovujících vzorků meziročně snížil z jednoho procenta na 0,7 procenta.

Velké zlepšení zaznamenala ČOI u LPG. Jako nevyhovující bylo označeno 0,7 % vzorků, zatímco loni od ledna do konce června neprošlo prověrkou 4,5 % vzorků zkapalněného ropného plynu. V absolutních číslech to znamená, že ze 150 odebraných vzorků byl letos nevyhovující pouze jediný.

Více informací – tisková zpráva ČOI:
Kontroly pohonných hmot v prvním pololetí roku 2022 dopadly nejlépe v historii