Ve středu 30.3.2016 se zástupci ČALPG setkali s vedením odboru spotřebních daní Generálního ředitelství cel. Obsahem neformálního jednání u kulatého stolu byla vzájemná výměna zkušeností s postupem pracovníků celní správy pří výkonu kontrolní činnosti na trhu. Účastníci jednání se zároveň dohodli na společných krocích, které by měly přinést významnější zjednodušení administrativy pro podnikatelské subjekty.