Vize off-grid systému nezávislého na distribučních sítích má kromě finanční náročnosti stále jednu vadu na kráse. Solární panely nejsou schopny zajistit vždy dost energie. Jak uvádí portál Finance.cz, kompenzovat tento problém benzínovou či naftovou elektrocentrálou však také není ideální.

Problémem solárních panelů je samozřejmě fakt, že jejich výkon kolísá. Pokud je na ně jako na zdroj energie někdo odkázán, musí mít záložní zdroj, aby mohl vykrýt období, kdy nesvítí slunce. Krátkodobé výkyvy v rámci jednotek dní lze dnes již většinou celkem pohodlně kompenzovat díky bateriovému úložišti. Tam lze akumulovat přebytečnou energii ve chvílích, kdy fotovoltaika dodává nadbytek elektřiny.

Aby však byl ostrovní fotovoltaický systém soběstačný dlouhodobě, zejména v zimních měsících, kdy je intenzita slunečního svitu nižší, neobejde se bez elektrocentrály. Dostatečně naddimenzovat výkon solárních panelů a kapacitu baterií by totiž bylo neúměrně drahé řešení.

Elektrocentrála na LPG

Benzínový či naftový generátor však nejen výrazně prodraží vyrobenou elektřinu, ale z ekologického hlediska je v příkrém rozporu s původní myšlenkou. Také uchovávání velkého množství nafty či benzínu je nepraktické, neefektivní a navyšuje náklady. Ekologicky, logisticky i ekonomicky příznivější variantou však může být záložní řešení v podobě elektrocentrály spalující LPG, resp. čistý propan.

Ceny komodit jsou v současné době velmi turbulentní. Jak ale v článku na Finance.cz uvedl Tadeáš Sukup ze společnosti Solforen Plus, která se specializuje na plynové generátory, uvažujeme-li průměr posledního kvartálu, tak se při využití elektrocentrály na LPG blížíme úspoře 30 % ve srovnání s benzínem či naftou.

LPG je nezávislé na Rusku i na rozvodech

LPG, resp. čistý propan dodávaný do zásobníku nebo v tlakových láhvích představuje sám o sobě řešení nezávislé na distribučních sítích a současně na geopolitické situaci. Není totiž primárně závislý na Rusku, a proto je mimořádně cenově stabilní.

V kontextu cenového šoku u zemního plynu, ale i tuhých paliv podražil kapalný propan v podstatě minimálně a v tomto roce vychází v průměru na 2,6 Kč/kWh včetně DPH, dopravy i distribučních poplatků.

Kombinace fotovoltaiky a LPG

Rozšířením sestavy fotovoltaika-generátor o zásobník na propan, případně o set LPG tlakových láhví a skříň, vzniká zcela nezávislý modulární energetický mix, který je vhodným řešením pro ostrovní systémy např. v odlehlých oblastech. Vedle pohonu elektrocentrály může propan zajistit i vytápění nebo ohřev vody. Výhody plynového vytápění nebo vaření jsou tak dostupné i kdekoliv mimo plynofikované oblasti.

Více informací vč. příkladů zajímavých aplikací přinesl portál Finance.cz: S boomem fotovoltaiky se lidé zajímají také o ostrovní systémy. Nezávislost můžou zajistit slunce a propan.