Podle odborníků lidé volí vytápění LPG nejčastěji po odstávce starého kotle na tuhá paliva, při přechodu z drahé elektřiny, ale i v novostavbách. Propanové vytápění se díky stabilní ceně stává zajímavým řešením pro stále širší okruh uživatelů.

Plyn je velmi vhodnou a ekologickou náhradou starých kotlů na tuhá paliva, jejichž provoz bude v příštím roce zakázán. Z posledního Sčítání lidu 2021 vyplývá, že více jak 60 % tuzemských budov bylo postaveno nebo výrazně zrekonstruováno již před rokem 1990. Právě pro tyto objekty s vyšší tepelnou ztrátou je podle odborníků vytápění plynem nejekonomičtější variantou.

Plynové vytápění není omezeno pouze distribuční sítí zemního plynu

Moderní kondenzační kotle dokážou pracovat s účinností až 108 % a díky zásobníkům na LPG mohou výhody plynového topení využívat i obyvatelé lokalit, v nichž není možné připojení k plynové distribuční síti.

Tím ale význam LPG nekončí. Nezřídka se totiž při přechodu na plyn může vyplatit využití LPG zásobníku namísto budování zcela nové přípojky zemního plynu. Často ale ani nevzniká nová plynofikace v horských či chatových oblastech ani v satelitech okolo velkých měst. To spolu se stále vysokou a volatilní cenou zemního plynu způsobuje, že propanové vytápění často volí i majitelé novostaveb.

Kupříkladu společnost Primagas pro portál NaZeleno.cz uvedla, že mezi novými zákazníky letos eviduje přibližně stejný podíl těch, kteří mění starý kotel na tuhá paliva, řeší vytápění novostavby nebo přechází na kapalný propan z momentálně drahé a cenově nestabilní elektřiny.

Výše konkrétní investice do propanového vytápění je samozřejmě značně individuální záležitostí. K významnějším položkám celkových nákladů patří zejména projektová dokumentace, instalace plynového potrubí a napojení zásobníku na kotel či terénní úpravy a samozřejmě instalace samotného zásobníku i jeho doprava. U rodinných domů není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, postačí územní souhlas.

Dobrou zprávou je, že propanový zásobník si odběratel nemusí pořizovat do svého vlastnictví. Dodavatelé LPG je zákazníkům běžně pronajímají, přičemž ve srovnání s fixními platbami za zemní plyn nebo elektřinu je cena pronájmu zanedbatelná.

Kolik stojí instalace propanového zásobníku a plynový kotel?

Uvažujeme-li propanové vytápění rodinného domu s vytápěnou plochou mezi stem a dvěma sty metry čtverečními, celková investice tzv. „po kotel“ začíná při započtení všech dílčích prací a materiálu asi na 60 tisících korun, vč. DPH. Vyplývá to z kalkulace typizované investice společnosti Primagas. Kalkulace nezahrnuje případné individuální úpravy topného systému (např. výměnu radiátorů nebo nové podlahové vytápění) ani pořízení nového kondenzačního kotle, kde se cena může značně lišit dle preferencí zákazníka.

Z pohledu výkonu jsou podle společnosti Thermona nejprodávanějšími typy kotlů verze v rozmezí 18 až 25 kW, které tvoří až 80 % prodejů. Platí, že pořizovací cena kotle v této kategorii se aktuálně pohybuje v průměru kolem 40.000 bez DPH, případně do 60.000 bez DPH u verzí s integrovaným zásobníkem pro ohřev teplé vody.