I když stejně jako u jiných zdrojů energie došlo v případě LPG k určitému zdražení, stále se jedná o cenově velmi stabilní palivo. Jak uvádí server SvětHospodářství.cz, současná geopolitická situace totiž nemá na dodávky propanu zásadní vliv. A tak zatímco dříve propan představoval zejména alternativu pro neplynofikované lokality nebo odlehlé oblasti, v současnosti význam LPG roste.

V souvislosti s energetickou krizí vyvolanou ruskou agresí vůči Ukrajině značně vzrostla poptávka po vytápění čistým propanem. Dodavatelé LPG proto v letošním roce evidují více než stoprocentní nárůst poptávek. Kromě domácností doslova objevily propan také mnohé firmy, které buď zemní plyn zcela nahradily propanem, nebo si pořídily zásobník LPG jako záložní zdroj pro případ výpadku dodávek zemního plynu.

Stabilní cena LPG

Při srovnání ceny topného propanu letos v září se stejným měsícem loňského roku je propan pouze o přibližně čtvrtinu výše než před rokem. Cena jedné kilowatthodiny energie se při využití čistého propanu dodávaného do zásobníku dnes pohybuje mezi 2,5 až 3 korunami, a to včetně DPH, dopravy i distribučních poplatků. Díky nezávislosti LPG na Rusku je tak jeho cena mimořádně stabilní.

Plynový kotel funguje na zemní plyn i na propan

K instalaci běžných menších zásobníků – typicky o kapacitě 2700 nebo 4850 litrů kapalného propanu – včetně plynovodní přípojky ze zásobníku do domu není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, postačí územní souhlas.

Konkrétní investice je značně individuální záležitostí. U rodinného domu s vytápěnou plochou mezi jedním a dvěma sty metry čtverečními a s instalací plynového zásobníku do pěti metrů krychlových se při započtení všech dílčích prací a materiálu pohybuje celková investice přibližně mezi 60 a 100 tisíci korunami.

Předpokladem je využití stávajícího kotle na zemní plyn. V ostatních případech, kdy se na propan přechází z jiného paliva, než je zemní plyn, je potřeba v rámci celkové investice počítat ještě s náklady zejména na plynový kotel a podobně, čímž celková investice naroste o dalších minimálně 50 tisíc korun.

Více informací naleznete také na webu Strojírenství.cz: Jak drahé je vytápění propanem?