Francouzská vláda zavedla novou klasifikaci vozidel, podle úrovně jimi emitovaných látek znečišťujících ovzduší. LPG vozidla jsou v této klasifikaci uznávána jako mezi ekologicky nejšetrnější.

Článek na Autogas-net (v angličtině) si přečtěte zde