Evropská komise dnes zveřejnila dlouho připravovanou strategii „An Euroepan Strategy for Low-Emission Mobility“. Přináší návrh balíčku opatření pro snižování emisí uhlíku a skleníkových plynů v dopravě a je součástí většího dokumentu, který se zabývá celkovým snižováním emisí v ekonomice a přechodem k „low-carbon“ resp. „carbon-free“ ekonomice.

An European Strategy for Low-Emission Mobility (verze 20160720)