Snaha posílit českou energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska ovlivní i podporu vytápění LPG, resp. čistým propanem. S koncem dubna se ruší dotace na plynové kondenzační kotle, a to i v případě, že se v nich místo (ruského) zemního plynu spaluje propan. Dodávky LPG ale nejsou primárně závislé na Rusku.

Ministerstvo životního prostředí ruší podporu plynových kondenzačních kotlů v rámci kotlíkových dotací i Nové zelené úsporám. V NZÚ mohou být podpořeny pouze výměny provedené či uhrazené do 30. 4. 2022 za předpokladu, že do tohoto data žadatel podá žádost o podporu.

V případě kotlíkových dotací lze počítat s podporou pouze pro projekty realizované či závazně objednané do 30. 4. 2022. Žádost však lze podat dodatečně s ohledem na to, jak budou výzvy vypisovány jednotlivými kraji.

LPG není závislé na Rusku

Cílem je zbavit se závislosti na ruském plynu, což je pochopitelné. Podpora v případě využití propanu ale mohla zůstat zachována. Stejně jako ostatní plynové spotřebiče totiž fungují kondenzační plynové kotle jak na zemní plyn tak i na LPG. Kotel je pouze třeba jednoduše upravit – přetryskovat – pro spalování jiného typu plynu.

Dodávky propanu přitom nejsou primárně závislé na Rusku. LPG je příklad komodity, kde je odstřihnutí se od Ruska reálné ihned. Evropské terminály umožňují importovat propan prakticky odkudkoliv, z USA, Kataru a dalších zemí. Stejně tak propan-butan, který se získává při rafinaci ropy v tuzemsku, nemá díky napojení rafinerie v Kralupech na ropovod Ingolstadt zdroj v Rusku.

Boom propanového vytápění

Význam LPG navíc roste, loňská spotřeba se výrazně zvýšila. Propanové vytápění může být optimálním řešením zejména při odstavce starého neekologického kotle na uhlí. A má význam také v neplynofikovaných lokalitách, kterých v Česku není málo.

TIP: Kde není přípojka, využívají lidé místo zemního plynu čistý propan ze zásobníku

Paušální zastavení podpory plynovým kotlům, a tím i propanovému vytápění, proto jde zejména v odlehlých lokalitách hojně vytápěných uhlím proti snaze o omezení neekologických zdrojů tepla.

Více informací: Jakákoli podpora plynových kotlů a vytápění plynem končí