Někteří dodavatelé LPG neboli propan-butanu plní plynové láhve namísto této klasické směsi také čistým propanem. Kromě dalších výhod vychází propan díky vyšší výhřevnosti dokonce levněji.

Podle údajů Celní správy se v Česku loni prodalo asi 145 tisíc tun LPG. Více než polovina tohoto objemu připadá na autoplyn, tedy LPG určené pro pohon motorových vozidel. Významnou část druhé poloviny tvoří plyn určený k výrobě tepla dodávaný do zásobníků nebo prodávaný v tlakových láhvích o různé hmotnosti plynu (2 kg, 5 kg, 10 kg a 33 kg). Česká asociace LPG (ČALPG) odhaduje, že v láhvích se loni prodalo více než 20 tisíc tun propan-butanu a počet tlakových láhví, které kolují na českém trhu, jde do milionů.

Čistý propan namísto směsi propan-butanu

U renomovaných dodavatelů je běžné, že se obvyklá směs označovaná jako propan-butan již nepoužívá pro vytápění domácností ani pro pohon manipulační techniky. Čistý propan ale bude stále více k dostání i v tlakových láhvích.

Výhody čistého propanu

Tento plyn má oproti butanu nesporné výhody. Má vyšší oktanové číslo, je proto ideální například pro pohon vysokozdvižných vozíků. Je čistší a obsahuje naprosté minimum síry. Těží se zpravidla společně se zemním plynem, většinou se tedy nejedná o ropný produkt. Dále se na rozdíl od butanu odpařuje i v nízkých teplotách, a tak nehrozí, že v propan-butanové láhvi zůstane zbytek nespotřebovaného (neodpařitelného) butanu. Propan také nezanechává žádné skvrny na nádobí při vaření či grilování, protože neobsahuje nenasycené uhlovodíky.

Propan vyjde levněji

Vzhledem k tomu, že LPG v láhvích se prodává na kilogramy, vyjde čistý propan levněji než směs propan-butanu. Je ale třeba zohlednit správný přepočet výhřevnosti. Molekula butanu sice obsahuje více energie, ale současně je výrazně těžší, butan má vyšší hustotu. Protože ale jeden kilogram propanu obsahuje více molekul, v součtu je tak v kilogramu propanu i více energie než ve stejném množství těžšího butanu. Touto optikou je tedy výhřevnější propan.

Konkrétní příklad ilustrující vyšší výhřevnost čistého propanu dokládá aktuální krátká studie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Ta se zaměřila na porovnání výhřevnosti směsi propanu a butanu o různém procentuálním zastoupení obou plynů. „V analýze jsme porovnávali specifickou výhřevnost čistého propanu, butanu i jejich směsí v poměru 40 ku 60 a naopak. Pro uchopitelnější představu lze naše závěry interpretovat tak, že množství 10 kilogramů směsi dokáže ohřát přibližně 1 200 litrů vody z teploty vodovodu na teplotu varu. Čistý propan přitom ohřeje o 16 litrů vody více než čistý butan,“ shrnuje závěry studie Pavel Vrbka z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha.