ČALPG dnes vydala tiskovou zprávu, ve které shrnuje zásadní výhrady proti navržené podobě národního akčního plánu čisté mobility.

TZ CALPG – NAPCM 20150603