Nutná odstávka starých kotlů na tuhá paliva nutí domácnosti hledat čistý ekologický zdroj tepla. Díky propanu ze zásobníku lze využít výhody plynového vytápění i tam, kde nejsou rozvody zemního plynu. Plyn ze zásobníku totiž není závislý na distribuční síti, ale ani na Rusku. Více na portálu Finance.cz.

Poznámka: Vláda posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky na září 2024

LPG má díky své univerzálnosti pestrou paletu využití. Stále více se však uplatňuje při vytápění domácností. Podle dat Celní správy v Česku loni spotřeba LPG celkově rostla, konkrétně topného LPG se se meziročně spotřebovalo o 14 % více. Poptávek po instalaci zásobníků na zkapalněný plyn pak někteří dodavatelé evidovali několikanásobně více.

TIP: TZB-info – Lidé přecházejí na LPG nejčastěji po odstávce kotle na uhlí

Propan jako alternativa zemního plynu

Rozdíl mezi vytápěním zemním plynem a propanem je kromě nutnosti instalace plynového zásobníku minimální. Využívají se stejné kotle i spotřebiče, které je pouze třeba přetryskovat na jiný typ plynu. Plynový zásobník si zákazník nemusí kupovat. Zůstává majetkem dodavatele LPG a ten proto zajišťuje veškerou údržbu a revize. K instalaci propanového zásobníku není potřeba stavební povolení.

Propan je cenově stabilnější

LPG vychází obecně o něco dráž než zemní plyn, nezažívá však takové cenové výkyvy. Není totiž primárně závislé na Rusku, takže nehrozí, že někdo „zavře kohoutky“. Podobně jako u tuhých paliv lze i v případě propanu ušetřit nákupem zásoby plynu během léta, kdy ceny obvykle klesají.