V rámci balíčku nazvaného „Fit for 55“ se ministři životního prostředí zemí EU nedávno shodli na několika výjimkách, které by umožnily pokračování spalovacích motorů i po roce 2035. Předpokladem je využití bezemisních alternativních paliv, tj. syntetické náhrady benzínu či nafty (e-paliva), ale i plynů z obnovitelných zdrojů. Biometan (bioCNG), bioLPG či obnovitelný dimethylether (rDME) mají navíc podle serveru iProsperita.cz uplatnění nejen v dopravě.

Výhoda obnovitelných plynů i e-paliv tkví v tom, že je lze prakticky ihned použít v běžných spalovacích motorech, aniž by bylo potřeba vysokých investic do nové infrastruktury. LPG je navíc aktuální geopolitickou situací dotčeno jen velmi málo, protože není primárně závislé na Rusku tak jako zemní plyn. V současnosti jeho význam proto roste.

Čtěte také: Ohrožení dodávek ruského plynu posiluje zájem o LPG

LPG ve formě čistého propanu dodávaného autocisternou do zásobníku může nahradit zemní plyn v případě domácností, ale i firem. A to se také aktuálně v hojné míře děje. U největších odběratelů sice využití LPG naráží na kapacitní limity zásobníků i logistiky dodavatelů, v případě běžné firmy s roční spotřebou až do 7 000 MWh energie většinou není problém nahradit zemní plyn čistým propanem.

Poptávka firem po záložním zdroji pro případ výpadku dodávek zemního plynu dokonce způsobila nedostatek zásobníků na trhu a možnosti opatřit si toto záložní řešení pro příští zimu jsou tak značně omezené.

BioLPG je Česku třetím rokem

Na český trh se již od roku 2020 dodává též bioLPG, byť zatím v omezeném množství. V některých evropských zemích, kam bylo bioLPG uvedeno na trh už v roce 2018, se však roční spotřeba pohybuje řádově již v desetitisících tun. Loni publikovaná studie „BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050“ předpokládá, že budoucí poptávku, která by měla na evropském trhu činit v horizontu 30 let přibližně 8 až 12 milionů tun LPG ročně, by mělo být možné zcela uspokojit díky bioLPG vyrobenému z evropských zdrojů.

V příštím roce se předpokládá evropská produkce bioLPG o objemu asi 200 tisíc tun, což by teoreticky pokrylo celkovou spotřebu LPG v Česku. Do roku 2025 by to mělo být asi 500 tisíc tun.

Co je to rDME?

Dodavatelé LPG však zkoumají potenciál dalších obnovitelných alternativ. Například tzv. dimethylether z obnovitelných zdrojů (rDME) mohou spalovat naftové motory. Vlastnosti rDME jsou však velmi podobné vlastnostem LPG, takže může tvořit dvacetiprocentní až třicetiprocentní příměs LPG. Jeho výroba je jednodušší a potenciální objem produkce vyšší než u bioLPG, přitom vykazuje podobnou uhlíkovou úsporu.

Největší evropští dodavatelé LPG – SHV Energy (v ČR vlastní společnost Primagas) a UGI International (v ČR vlastní společnost Flaga) – loni za účelem urychlení vývoje a produkce rDME zahájili spolupráci. Jejím výsledkem je první závod pro komerční produkci rDME. Vznikl ve Spojeném království a bude zásobovat domácnosti i firmy, které využívají LPG, protože nejsou připojeny k rozvodné síti zemního plynu. První komerční dodávky rDME se uskuteční na konci tohoto roku a v plánu je vyrábět 50 tisíc tun rDME ročně.