V Česku bylo loni druhým rokem k dostání bioLPG, které by v budoucnu mohlo zcela nahradit klasické LPG produkované z fosilních zdrojů. Přední evropští distributoři LPG nicméně vkládají naděje rovněž do další nízkouhlíkové komodity. Jde o obnovitelný dimethylether (rDME). Za předpokladu nenáročných technických úprav jím je možné nahradit naftu u dieselových automobilů. Je však také mísitelný s LPG.

Stejně jako fosilní LPG, které se získává při rafinaci ropy nebo při těžbě zemního plynu, je i bioLPG vedlejším produktem. Loni se v tuzemsku spotřebovalo 45 tun biopropanu, který vznikl při výrobě HVO, jenž nahrazuje biopaliva první generace a ve stále větší míře se přimíchává do nafty. O rok dříve se prodalo 33 tun propan-butanu vyprodukovaného ze zbytků jídla a cukrové řepy použitých primárně na výrobu bioethanolu. Letošní dodávky bioLPG opět porostou. Již nyní je potvrzeno 50 tun, které zajistí nizozemský výrobce Neste.

TIP: BioLPG: 10 otázek a odpovědí

BioLPG má o 80 % nižší uhlíkovou stopu

I když už klasické LPG výrazně přispívá ke zlepšování kvality místního ovzduší, stále jde o fosilní palivo, které se podílí na produkci CO2, byť v menší míře než benzín a nafta. Proto má bioLPG obrovský význam. V závislosti na zdrojích a technologii výroby totiž vykazuje až o 80 % nižší uhlíkovou stopu než jeho fosilní varianta.

Podle studie BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050, kterou loni publikovala evropská asociace Liquid Gas Europe, lze budoucí poptávku na evropském trhu v horizontu 30 let zcela uspokojit díky bioLPG vyrobenému z evropských zdrojů. Přední evropští dodavatelé LPG – SHV Energy (v ČR vlastní společnost Primagas) a UGI International (v ČR vlastní společnost Flaga) – nicméně vzhledem k intenzivnímu tlaku na větší ekologičnost paliv zkoumají potenciál dalších alternativ.

Co je to rDME?

Slibný by mohl být takzvaný dimethylether z obnovitelných zdrojů (rDME). Jde o čisté a nízkouhlíkové palivo, které lze poměrně snadno získat ze široké škály zdrojů, včetně například biomasy nebo odpadů. Vlastnosti rDME jsou velmi podobné vlastnostem LPG, takže jej lze využít jako příměs zkapalněného ropného plynu. Dimethylether může tvořit 20 až 30 procent směsi s LPG. Jeho výroba je jednodušší a potenciální objem produkce vyšší než u bioLPG, přitom vykazuje podobnou uhlíkovou úsporu.

Na rDME mohou s mírnou úpravou jezdit také dieselová auta. Loni začala v Německu fungovat první čerpací stanice s rDME. Ta poslouží automobilce Ford v rámci projektu na vývoj vozidel, jež budou moci místo nafty spalovat 100% dimethylether.

Více informací přinesl například portál NaZeleno.cz: V Česku roste spotřeba bioLPG, přichází také další technologie „ekologizace“ LPG.