Podle údajů Celní správy se v Česku loni prodalo celkem asi 145 tisíc tun LPG. Na LPG spalované v motorech automobilů – tedy autoplyn –, připadá více než polovina tohoto objemu. Naproti tomu bioLPG, které se na českém trhu poprvé objevilo právě v loňském roce, se prodalo celkem 33 tun. Vše jako součást autoplynu prodávaného na čerpacích stanicích LPG především na severní Moravě.

Zatím tedy jde spíše o symbolické množství. Dodávky bioLPG na český trh nicméně letos pokračují a jejich objem pozvolna roste. Od začátku roku bylo do Česka dodáno 45 tun bioLPG od nizozemské firmy Neste. Konkrétně šlo o biopropan, který byl ve směsi s klasickým LPG distribuován na přibližně šedesát čerpacích stanic opět na severní Moravě.

BioLPG se vyrábí z obnovitelných zdrojů

Loňské dodávky na český trh pocházely ze zbytků jídla a cukrové řepy použitých primárně na výrobu bioethanolu. Zdrojem letošních dodávek je výroba hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO), který nahrazuje biopaliva první generace a ve stále větší míře se přimíchává do nafty, přičemž vylepšuje její vlastnosti. Stejně jako klasické fosilní LPG je tak i Bio LPG vedlejším produktem.

Rozdíl je v technologii výroby

Z chemického hlediska jsou obě komodity naprosto totožné, a tudíž mísitelné v libovolném poměru. BioLPG se proto distribuuje ve směsi s klasickým LPG, což je ekonomicky i ekologicky výhodnější. Zatímco loni byl jeho podíl na čerpacích stanicích krátkodobě maximálně v jednotkách procent, letos v červnu se na některých stanicích vzhledem k většímu objemu dodávky prodával autoplyn obsahující až desítky procent propanu vyrobeného z obnovitelných zdrojů a s minimální uhlíkovou stopou.

Budoucnost bioLPG

Podle studie „BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050“ asociace Liquid Gas Europe nemají automobily na LPG téměř žádné emise znečišťujících látek. Uhlíková stopa LPG je pak z pohledu celého životního cyklu paliva o dost nižší než u nafty (‒23 %) a benzínu (‒21 %). BioLPG má poté v závislosti na technologii a zdrojích výroby uhlíkovou stopu ještě výrazně nižší než fosilní LPG, a to až o 80 %.

Plyny z obnovitelných zdrojů klíčovou roli v ekologickém přechodu a budou doplňkem elektrifikace i dalších energetických řešení. Budoucí poptávku po LPG, která se na evropském trhu v horizontu 30 let předpokládá přibližně v objemu 8 až 12 milionů tun LPG ročně, by mělo být kolem roku 2050 možné zcela uspokojit díky bioLPG vyrobenému z evropských kapacit.