V evidenci čerpacích stanic vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) bylo ke dni 9. 4. 2021 vedeno celkem 3  991 veřejných čerpacích stanic. To představuje 52,4 % z celkového počtu všech evidovaných čerpaček.

LPG stanic je asi třetina

Standardních vícedruhových stanic s prodejem běžných kapalných pohonných hmot (benzín a nafta) je evidováno celkem 2 843. Vedle toho je ale přibližně třetinový počet míst  (964), kde je možné tankovat LPG. Jde o samostatné stanice s výhradním prodejem LPG (těch je 533) i čerpací stanice, které vedle jiných paliv prodávají také LPG. Ve srovnání s loňských rokem uvádí dokument Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 9. 4. 2021 nedávno publikovaný MPO o 9 míst s prodejem LPG více.

TIP: V Česku loni přibylo přes 5000 vozidel na LPG. Tovární zástavby prodává hlavně Renault a Dacia

Pro srovnání, dle uvedeného dokumentu MPO eviduje 213 plnicích stanic CNG. Český plynárenský svaz pak uvádí za první kvartál 2021 počet 220. Ve srovnání s hustotou sítě prodejních mít LPG tak CNG stále významně zaostává.