Evropský parlament v letos únoru odhlasoval, že od roku 2035 musejí být všechny nové automobily a dodávky bezemisní. Ve skutečnosti tedy nejde přímo o zákaz jejich používání, ale omezení prodeje nových vozidel. A není směrován proti spalovacímu motoru, ale proti emisím.

Za předpokladu měření emisí nikoliv pouze „na výfuku“ vozidla se tak podle portálu Finance.cz otevírá prostor pro pohonné hmoty, které jsou klimaticky neutrální. V prvé řadě může jít o tzv. syntetická paliva, která se vyrábí z obnovitelného vodíku a vzdušného CO2. Mohou být volně míchána s klasickými palivy nebo se mohou spalovat zcela samostatně.

Finální hlasování ohledně nové legislativy (plánované původně na 7. března 2023), podle které by se od roku 2035 měly prodávat nové osobní vozy a dodávky s nulovými emisemi, ale bylo odloženo. Jak vyplynulo z nedávného jednání ministrů dopravy Česka a Německa, obě tyto země (stejně jako některé další) nepodpoří schválení omezení spalovacích motorů po roce 2035, pokud nebude pro využití syntetických paliv v dopravě stanovena jasná a závazná výjimka. Jejich využití totiž není v direktivě zakotveno nikterak závazně.

Syntetická paliva nebo obnovitelné plyny

Výhodou syntetických paliv neboli e-paliv je využití stávající čerpací infrastruktury a možnost využívat je v již existujících vozech, v klasických spalovacích motorech. E-paliva tak mohou snižovat emise skleníkových plynů z obrovské flotily vozů se spalovacím motorem, která už je v provozu dnes, ale stejně tak bude v provozu v roce 2030, 2035 i později.

Stejně je tomu rovněž u zelených plynů produkovaných z obnovitelných zdrojů. I zde platí, že je lze prakticky ihned použít v běžných spalovacích motorech, aniž by bylo potřeba vysokých nákladů na výměnu celé infrastruktury jako u jiných alternativ. Příkladem je bioLPG, které se na český trh dodává od roku 2020, byť zatím ve velmi omezeném množství.

BioLPG a rDME

V některých evropských zemích, kam bylo bioLPG uvedeno na trh už v roce 2018, se však roční spotřeba pohybuje řádově již v desetitisících tun. V tomto roce se předpokládá evropská produkce bioLPG o objemu asi 200 tisíc tun, což by teoreticky pokrylo celkovou spotřebu LPG v Česku.

Odborníci nicméně zkoumají potenciál dalších ekologických alternativ, např. takzvaného dimethyletheru z obnovitelných zdrojů (rDME). Jde o čisté a nízkouhlíkové palivo, které lze poměrně snadno získat ze široké škály zdrojů, včetně například biomasy nebo odpadů. S rDME je možné nahradit naftu u dieselových automobilů, je však také mísitelný s LPG, může tvořit 20 až 30 procent směsi. Jeho výroba je jednodušší a potenciální objem produkce vyšší než u bioLPG, přitom vykazuje podobnou uhlíkovou úsporu.

Více informací na portálu Finance.cz: Bude rok 2035 znamenat konec spalovacích motorů?