Bezpečné používání láhví

Bezpečné používání láhví 2017-01-26T18:51:29+00:00

Popis a cíl projektu

Cílem projektu je podpora používání propan-butanu jako bezpečného a čistého energetického zdroje v domácnostech. Projekt upozorní spotřebitele na výhody propan-butanu, poučí je o správném nakládání s tlakovými lahvemi, vysvětlí, jak si sami mohou při nákupu lahve s plynem ověřit, zda-li kupují „bezpečnou“ lahev.

Autoři projektu by také rádi dali spotřebitelům nahlédnout za brány plníren plynových lahví a ukázali, jakým způsobem je zajištěno, že se k zákazníkovi dostane bezpečná, správně a kvalitním plynem naplněná lahev.

Termín realizace

Termín realizace

2015: první úvahy o projektu

podzim 2015 – léto 2016: příprava projektu

podzim 2016: předpokládané spuštění projektu

Kontakty

Kontakty

lahve@calpg.cz

Příprava projektu