Města získala příspěvek na osvětu o alternativních palivech